Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
152968
Мобайл хувилбарууд

Сонгинохайрхан дүүргийн 118 дугаар цэцэрлэгийн дунд Б бүлэг хонхны баяр гээд нэг хүүхдээс 75000 төгрөг нэхээд байх юм. Цэцэрлэгийн хүүхдээс 75000 гэдэг арай л дэндэж байна. Холбогдох газарт нь уламжилж өгнө үү.

“11 11 ТӨВ” 2019-05-15 13:58 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

UBSmart ERP API 2019-05-15 15:13 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Л.Адъяасүрэн: : Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 15:20 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Л.Адъяасүрэн: Нийслэлийн Боловсролын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-15 15:46 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 15:52 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Газрын дарга Ж.Гантулга: Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-15 15:53 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 16:16 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа: Буцаалаа./Иргэний гомдолд дурдагдсан хууль бус төлбөр хураамж нь Зөрчлийн тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 1-д заасан шинжийг агуулсан байх тул харъяаллын дагуу нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт өргөдлийг шилжүүлнэ үү. Зөрчил тогтоогдвол тус хуулийн 2.3 дугаар зүйлийн 4-т зааснаар сахилгын шийтгэл хүлээлгэнэ./

UBSmart ERP API 2019-05-15 16:23 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 16:23 Нийслэлийн Боловсролын газар-н Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа: Буцаалаа./Иргэний гомдолд дурдагдсан хууль бус төлбөр хураамж нь Зөрчлийн тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 1-д заасан шинжийг агуулсан байх тул харъяаллын дагуу нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт өргөдлийг шилжүүлнэ үү. Зөрчил тогтоогдвол тус хуулийн 2.3 дугаар зүйлийн 4-т зааснаар сахилгын шийтгэл хүлээлгэнэ./

UBSmart ERP API 2019-05-15 16:24 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Б.Сарантуяа: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-15 17:55 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Архивын ажилтан Д.ДАВААДОРЖ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 17:56 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Архивын ажилтан Д.ДАВААДОРЖ: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга Б.Батшагай -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-15 18:15 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга Б.Батшагай: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-15 18:16 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар-н Дэд дарга Б.Батшагай: Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-16 08:59 Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.ЭНХЦЭЦЭГ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-16 09:01 Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.ЭНХЦЭЦЭГ: Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Тасгийн дарга, эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.ЭНХЦЭЦЭГ -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-16 09:17 Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Тасгийн дарга, эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.ЭНХЦЭЦЭГ: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-05-16 09:18 Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Тасгийн дарга, эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.ЭНХЦЭЦЭГ: Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Э.ОЮУНТУЯА -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2019-05-16 17:31 Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-н Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Э.ОЮУНТУЯА: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2019-06-06 10:15 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Д.Гэрэлмаа: Хариу хяналаа./Хангалттай шийдвэрлэсэн/

UBSmart ERP API 2019-06-06 10:15 Саналыг хаав.