Уучлаарай
Техникийн саатал гарсан тул та бүхнээсээ хүлцэл өчье! Шууд ярилцлага түр хугацаагаар хойшлогдсон болно.
Нийт саналын тоо
155908
Мобайл хувилбарууд

Налайх дүүргийн 2-р хороонд дулааны ажил хийгдэж байгаа юм. Ажил маш удаашралтай явагдаж, хийгдэхгүй 71-р байр болон ойр хавийн оршин суугчид халуун усгүй 2 сар болж байна. Маш их хүндрэл чиргэдэл учирч байна. Яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү.

“11 11 ТӨВ” 2020-09-15 10:51 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

UBSmart ERP API 2020-09-15 11:37 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Д.Хосбаяр: : Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-15 11:47 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Үйлчилгээний ажилтан Д.Хосбаяр: Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-15 12:09 Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-н Дуудлагын төвийн оператор Д.Эрхэмбаяр: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-15 13:28 Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-н Дуудлагын төвийн оператор Д.Эрхэмбаяр: Буцаалаа./Чиг үүргийн дагуу манайх хариуцахгүй болно./

UBSmart ERP API 2020-09-15 16:25 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Т.Анхбилэг: Налайхын Дулааны станц ТӨХК -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:44 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Мөнхцэцэг: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:45 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Мөнхцэцэг: Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Ц.Энхтүвшин -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:46 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Ц.Энхтүвшин: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:55 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Ц.Энхтүвшин: Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Мөнхцэцэг -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:55 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Мөнхцэцэг: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-16 13:58 Налайхын Дулааны станц ТӨХК-н Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Мөнхцэцэг: Буцаалаа./Энэхүү хийгдэж буй гадна шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил нь Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар "Стандарт Холдинг" ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд шугам сүлжээний харьяаллын хувьд "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ-т харьяалагдах тул холбогдох газарт нь шилжүүлнэ үү./

UBSmart ERP API 2020-09-16 16:02 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Т.Анхбилэг: Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 16:48 Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл, гомдол, Засаг даргын зөвлөлийн хурал хариуцсан мэргэжилтэн О.Жаналгүл: Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Алтангэрэл -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 16:50 Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Алтангэрэл: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-16 16:52 Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Алтангэрэл: Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Дэд бүтэц, гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунбилэг -д шилжүүллээ.

UBSmart ERP API 2020-09-16 17:30 Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-н Дэд бүтэц, гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунбилэг: Хүлээн авлаа.

UBSmart ERP API 2020-09-29 11:59 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-н Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтан Л.Туяа: Хариу хяналаа./Хангалттай шийдвэрлэсэн/

UBSmart ERP API 2020-09-29 11:59 Саналыг хаав.